Xem điểm chuẩn - chỉ tiêu

Học Viện Hành Chính - CS Phía Bắc

Thông tin trường
Mã trường
HCH
Tên trường
Học Viện Hành Chính - CS Phía Bắc
Vùng / miền
Miền Bắc
Tỉnh / TP
Hà nội
Loại trường
Đại học
Địa chỉ
77 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại
(04) 38343490 - 37735611
Fax
(04)38358943
Email
Website
hcma.vn; napa.vn
Chỉ tiêu - điểm chuẩn năm 2013, 2012, 2011
Khối
Chỉ tiêu
Sl đăng ký
Tỉ lệ chọi
Điểm chuẩn
Các ngành đào tạo đại học
750
Quản lý nhà nước
D310205
A,A1,C,D1
Khối
Chỉ tiêu
Sl đăng ký
Tỉ lệ chọi
Điểm chuẩn
Các ngành đào tạo đại học
Quản lí nhà nước
D310205
A,C,D1
A: 16.5, C: 20, D1: 16.5
Khối
Chỉ tiêu
Sl đăng ký
Tỉ lệ chọi
Điểm chuẩn
Các ngành đào tạo đại học
1000
Quản lí nhà nước Gồm 8 chuyên ngành: Quản lí nhà nước về đô thị; Quản lí tổ chức và nhân sự; Quản lí nhà nước về xã hội, Quản lí Tài chính công; Chính sách công; Quản lí nhà nước về kinh tế; Quản lí công; Thanh tra.
501
A,C,D1
1000
A:16, C:18.5, D1:16; NV2: A:18, D:18
Thông tin khác

- Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh