Xem điểm chuẩn - chỉ tiêu

Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân

Thông tin trường
Mã trường
CSH
Tên trường
Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân
Vùng / miền
Miền Bắc
Tỉnh / TP
Hà nội
Loại trường
Đại học
Địa chỉ
Xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội
Điện thoại
(04) 38385246 - 069 46001
Fax
(04) 38362801
Email
Website
hvcsnd.edu.vn
Chỉ tiêu - điểm chuẩn năm 2013, 2012, 2011
Khối
Chỉ tiêu
Sl đăng ký
Tỉ lệ chọi
Điểm chuẩn
Các ngành đào tạo đại học
980
Điều tra tinh sát
D860102
A,A1,C,D1
Điều tra hình sự
D860104
A,A1,C,D1
Quản lí nhà nước về an ninh trật tự
D860109
A,A1,C,D1
Kĩ thuật hình sự
D860108
A,A1,C,D1
Quản lí, giáo dục cải tạo phạm nhân
D860111
A,A1,C,D1
Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ An ninh, trật tự
D860112
A,A1,C,D1
Ngôn ngữ Anh
D220201
D1
Khối
Chỉ tiêu
Sl đăng ký
Tỉ lệ chọi
Điểm chuẩn
Các ngành đào tạo đại học
930
Ngôn ngữ Anh Với Nam: môn Anh văn đạt từ 5 điểm trở lên chưa nhân hệ số. - NỮ MB: Nữ phía Bắc. - NỮ MN: Nữ phía Nam.
D220201
D1
D1: NAM:21 NỮ MB:34.5 NỮ MN:27.5
Điều tra trinh sát
D860102
A,C,D1
A: NAM:24 NỮ:23, C: NAM:22 NỮ:24, D1: NAM:21.5 NỮ:24
Điều tra hình sự
D860104
A,C,D1
A: NAM:24 NỮ:23, C: NAM:22 NỮ:24, D1: NAM:21.5 NỮ:24
Kỹ thuật hình sự
D860108
A,C,D1
A: NAM:24 NỮ:23, C: NAM:22 NỮ:24, D1: NAM:21.5 NỮ:24
Quản lý nhà nước về an ninh trật tự
D860109
A,C,D1
A: NAM:24 NỮ:23, C: NAM:22 NỮ:24, D1: NAM:21.5 NỮ:24
Quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân
D860111
A,C,D1
A: NAM:24 NỮ:23, C: NAM:22 NỮ:24, D1: NAM:21.5 NỮ:24
Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ An ninh - Trật tự
D860112
A,C,D1
A: NAM:24 NỮ:23, C: NAM:22 NỮ:24, D1: NAM:21.5 NỮ:24
Khối
Chỉ tiêu
Sl đăng ký
Tỉ lệ chọi
Điểm chuẩn
Các ngành đào tạo đại học
910
Nghiệp vụ Công an
503
A,C,D1
820
15748
19.2
A:23, C:21.5, D1:20.5
Ngôn ngữ Anh
801
D1
50
214
4.28
D1:25 Khu vực phía Nam:22
Thông tin khác

- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh.
- Thí sinh phải qua sơ tuyển tại Công an các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
- Vùng tuyển sinh:
+ Ngành ngôn ngữ Anh tuyển sinh trong toàn quốc
+ Các ngành còn lại tuyển sinh phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra).
- Trong tổng 930 chỉ tiêu, có 80 chỉ tiểu gửi đào tạo đại học ngoài ngành xét tuyển trong số thí sinh dự thi khối A các ngành đào tạo nghiệp vụ Cảnh sát (trừ ngành ngôn ngữ Anh), cụ thể:
+ Học viện Kỹ thuật Quân sự: 30.
+ Học viện Hậu cần: 30.
+ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội: 20.