Xem điểm chuẩn - chỉ tiêu

Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam

Thông tin trường
Mã trường
NVH
Tên trường
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam
Vùng / miền
Miền Bắc
Tỉnh / TP
Hà nội
Loại trường
Đại học
Địa chỉ
77 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại
(04) 38517093; 35141617
Fax
844 3851 3545
Email
Website
vnam.edu.vn
Chỉ tiêu - điểm chuẩn năm 2013, 2012, 2011
Khối
Chỉ tiêu
Sl đăng ký
Tỉ lệ chọi
Điểm chuẩn
Các ngành đào tạo đại học
150
Âm nhạc học
D210201
N
Sáng tác âm nhạc
D210203
N
Chỉ huy âm nhạc
D210204
N
Thanh nhạc
D210205
N
Biểu diển nhạc cụ phương tây
D210207
N
Piano
D210208
N
Nhạc Jazz
D210209
N
Biểu diển nhạc cụ truyền thống
D210210
N
Khối
Chỉ tiêu
Sl đăng ký
Tỉ lệ chọi
Điểm chuẩn
Các ngành đào tạo đại học
150
Âm nhạc học
D210201
N
Sáng tác âm nhạc
D210203
N
Chỉ huy Âm nhạc
D210204
N
Thanh nhạc
D210205
N
Biểu diễn nhạc cụ Phương Tây
D210207
N
Nhạc Jazz
D210209
N
Biểu diễn nhạc cụ Truyền thống
D210210
N
Khối
Chỉ tiêu
Sl đăng ký
Tỉ lệ chọi
Điểm chuẩn
Các ngành đào tạo đại học
Biểu diễn Nhạc cụ Truyền thống (Nhị, Sáo trúc, 36 dây, Tranh, Bầu, Tỳ bà, Nguyệt)
01
N
Biểu diễn Nhạc cụ Phương Tây (Flute, Oboe, Clarinette, Fagote, Trompette, Cor, Tu ba, Trombone, Gõ Giao hưởng, Accordion, Guitar, Piano, Violon, Viola, Cello, Contrebasse).
02
N
Thanh nhạc
03
N
Âm nhạc học (Lí luận âm nhạc)
04
N
Chỉ huy Âm nhạc (Gồm chuyên ngành Chỉ huy giao hưởng, Chỉ huy hợp xướng)
05
N
Sáng tác âm nhạc
06
N
Nhạc Jazz (1. Keyboard; 2. Gõ; 3. Guitar; Guitar Bass; Saxophone)
07
N
Thông tin khác

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh từ ngày 07/07/2012
- Môn thi: Văn, Kiến thức âm nhạc, Chuyên ngành. Môn Văn thi theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT.
- Các thông tin cụ thể về tuyển sinh, thời gian sơ tuyển, các môn thi tham khảo thông báo tại phòng truyển sinh Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam hoặc qua điện thoại 04.35141617 hoặc website www.vna.edu.vn.
- Các chuyên ngành tuyển đối với đại học hệ VLVH và hệ liên thông giống như đại học hệ chính quy.