Xem điểm chuẩn - chỉ tiêu

ĐH Tài Chính - Quản trị Kinh Doanh

Thông tin trường
Mã trường
DFA
Tên trường
ĐH Tài Chính - Quản trị Kinh Doanh
Vùng / miền
Miền Bắc
Tỉnh / TP
Hà nội
Loại trường
Đại học
Địa chỉ
Xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại
(04) 36590459
Website
tcqtkd.edu.vn
Chỉ tiêu - điểm chuẩn năm 2013
Khối
Chỉ tiêu
Sl đăng ký
Tỉ lệ chọi
Điểm chuẩn
Các ngành đào tạo đại học
A,A1,D1
1300
Quản trị kinh doanh
D340101
A,A1,D1
Tài chính - Ngân hàng
D340201
A,A1,D1
Kế toán
D340301
A,A1,D1
Hệ thống thông tin quản lí
D340405
A,A1,D1
Thông tin khác

- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức TS: Trường tổ chức thi tuyển sinh theo lịch thi của Bộ GD&ĐT