Xem điểm chuẩn - chỉ tiêu

ĐH RĂNG - HÀM - MẶT

Thông tin trường
Mã trường
RHM
Tên trường
ĐH RĂNG - HÀM - MẶT
Vùng / miền
Miền Bắc
Tỉnh / TP
Hà nội
Loại trường
Đại học
Địa chỉ
40A Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại
(04)39287190
Website
http://dhrhm.edu.vn
Chỉ tiêu - điểm chuẩn năm
Thông tin khác