Máy tính nào được mang vào phòng thi

Máy tính nào được mang vào phòng thi?
Hoang Giang
Độc giả đặt câu hỏi tư vấn tại đây
Nè nhé tham khảo ngay nhé.
Casio FX 95, FX 220, FX 500A, FX 500 MS, FX 500 ES, FX 500VNPlus, FX 570 MS, FX 570 ES, FX 570 ES Plus và FX 570 VN Plus
VinaCal 500MS, 570 MS, 570 ES Plus và 570 ES Plus II
Vietnam Calculator VN-500RS, VN 500 ES, VN 500 ES plus function, VN 570 RS, VN 570 ES và VN-570ES Plus
Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 509WM
Canon FC 45S, LS153TS, F710, F720.
Tuấn Trần - 06:15 29/04 Trả lời | Thích 11
Cảm ơn nhé
Hoang giang - 06:17 - 29/04 Trả lời | Thích 1
ah mình cảm ơn
Hung - 02:02 - 11/05 Trả lời | Thích 0