các ngành bên tài chính hải quan là sau này ra làm gì.thầy cô có thể cho em biết công việc cụ thể của mỗi ngành trong trường tài chính-hải quan được không ạ

lu anh thu
Độc giả đặt câu hỏi tư vấn tại đây