Thưa thầy cô, em muốn hỏi trình độ cao đẳng là lấy điểm thi ĐH xét hay điểm thi cao đẳng?

Phạm Minh Chuẩn
Độc giả đặt câu hỏi tư vấn tại đây