Điểm chuẩn của học viện Ngân hàng 2015

Thứ hai, 24/08/2015, 13:17 GMT+7

Từ trưa ngày 24/8, các trường đại học bắt đầu dồn dập công bố điểm trúng tuyển chính thức.

Mã trường: NHH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 C340201 Tài chính Ngân hàng   12 Điểm chuẩn tạm thời
2 C340201_1 Tài chính Ngân hàng   14.25 Điểm chuẩn tạm thời
3 D340405_1 Hệ thống thông tin quản lý   20.5 Điểm chuẩn tạm thời
4 D340301_1 Kế toán   21.5 Điểm chuẩn tạm thời
5 D340405 Hệ thống thông tin quản lý   20.75 Điểm chuẩn tạm thời
6 D340201_1 Tài chính-Ngân hàng   21.25 Điểm chuẩn tạm thời
7 D340301 Kế toán   22 Điểm chuẩn tạm thời
8 D340201 Tài chính-Ngân hàng   21.75 Điểm chuẩn tạm thời
9 D220201 Ngôn ngữ Anh   21.25 Điểm chuẩn tạm thời
10 D220201_1 Ngôn ngữ Anh   21 Điểm chuẩn tạm thời
11 D340101_1 Quản trị kinh doanh   20.75 Điểm chuẩn tạm thời
12 D340120 Kinh doanh Quốc tế   21 Điểm chuẩn tạm thời
13 D340101 Quản trị kinh doanh   21.25 Điểm chuẩn tạm thời
14 C340301 Kế toán   12.25 Điểm chuẩn tạm thời
15 C340301_1 Kế toán   0 Điểm chuẩn tạm thời
  Gửi bạn bè In
Gửi bình luận của bạn
Off Telex VNI
  @thuy