Điểm chuẩn của Đại học điện lực 2015

Thứ hai, 24/08/2015, 13:16 GMT+7

Từ trưa ngày 24/8, các trường đại học bắt đầu dồn dập công bố điểm trúng tuyển chính thức.

Mã trường: DDL
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340101_01 Quản trị doanh nghiệp   16 Điểm chuẩn tạm thời
2 D510102_02 Xây dựng dân dựng và công nghiệp A00 16 Điểm chuẩn tạm thời
3 D510102_03 Quản lý dự án và đầu tư xây dựng A00 16 Điểm chuẩn tạm thời
4 D510201_01 Công nghệ chế tạo máy A00 16 Điểm chuẩn tạm thời
5 D510203_01 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00 18.25 Điểm chuẩn tạm thời
6 D510301_01 Hệ thống điện A00 21.25 Điểm chuẩn tạm thời
7 D510301_08 Hệ thống điện_Chất lượng cao A00 22 Điểm chuẩn tạm thời
8 D510301_02 Nhiệt điện A00 17.25 Điểm chuẩn tạm thời
9 D510301_03 Điện lạnh A00 16 Điểm chuẩn tạm thời
10 D510301_04 Điện công nghiệp và dân dụng A00 19.25 Điểm chuẩn tạm thời
11 D510301_09 Điện công nghiệp và dân dụng _ CLC A00 16 Điểm chuẩn tạm thời
12 D510301_05 Điện hạt nhân A00 16 Điểm chuẩn tạm thời
13 D510301_06 Công nghệ chế tạo thiết bị điện A00 16 Điểm chuẩn tạm thời
14 D510301_07 Năng lượng tái tạo A00 16 Điểm chuẩn tạm thời
15 D510302_01 Điện tử viễn thông A00 16 Điểm chuẩn tạm thời
16 D510302_02 Kỹ thuật điện tử A00 16 Điểm chuẩn tạm thời
17 D510302_03 Thiết bị điện tử y tế A00 16 Điểm chuẩn tạm thời
18 D510302_04 Điện tử viễn thông_CLC A00 16 Điểm chuẩn tạm thời
19 D510303_01 Công nghệ tự động A00 16 Điểm chuẩn tạm thời
20 D510303_03 Công nghệ tự động_CLC A00 16 Điểm chuẩn tạm thời
21 D510102_01 Xây dựng công trình điện A00 16 Điểm chuẩn tạm thời
22 D480201_02 Thương mại điện tử A00 16 Điểm chuẩn tạm thời
23 D480201_03 Quản trị an ninh mạng A00 16 Điểm chuẩn tạm thời
24 D340101_03 Quản trị doanh nghiệp _CLC A00 16 Điểm chuẩn tạm thời
25 D340101_02 Quản trị du lịch khách sạn A00 16 Điểm chuẩn tạm thời
26 D340201_01 Tài chính ngân hàng A00 16 Điểm chuẩn tạm thời
27 D340201_02 Tài chính ngân hàng_CLC A00 16 Điểm chuẩn tạm thời
28 D340301_01 Kế toán doanh nghiệp A00 16 Điểm chuẩn tạm thời
29 D340301_03 Kế toán doanh nghiệp_CLC A00 16 Điểm chuẩn tạm thời
30 D340301_02 Kế toán tài chính và kiểm soát A00 16 Điểm chuẩn tạm thời
31 D480201_01 Công nghệ phần mềm A00 19.5 Điểm chuẩn tạm thời
32 D510303_02 Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp A00 19.75 Điểm chuẩn tạm thời
33 D510601_01 Quản lý năng lượng A00 16 Điểm chuẩn tạm thời
34 D510601_03 Quản lý năng lượng _CLC A00 16 Điểm chuẩn tạm thời
35 D510601_02 Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị A00 16 Điểm chuẩn tạm thời
36 C340101_01 Quản trị doanh nghiệp A00 12 Điểm chuẩn tạm thời
37 C340101_02 Quản trị du lịch khách sạn A00 12 Điểm chuẩn tạm thời
38 C340201_01 Tài chính ngân hàng A00 12 Điểm chuẩn tạm thời
39 C340301_01 Kế toán doanh nghiệp A00 12 Điểm chuẩn tạm thời
40 C480201_01 Công nghệ phần mềm A00 12 Điểm chuẩn tạm thời
41 C480201_02 Thương mại điện tử A00 12 Điểm chuẩn tạm thời
42 C480201_03 Quản trị an ninh mạng A00 12 Điểm chuẩn tạm thời
43 C510102_01 Xây dựng công trình điện A00 12 Điểm chuẩn tạm thời
44 C510102_02 Xây dựng dân dụng và công nghiệp A00 12 Điểm chuẩn tạm thời
45 C510102_03 Quản lý dự án và đầu tư xây dựng A00 12 Điểm chuẩn tạm thời
46 C510201_01 Công nghệ chế tạo máy A00 12 Điểm chuẩn tạm thời
47 C510203_01 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00 12 Điểm chuẩn tạm thời
48 C510301_01 Hệ thống điện A00 13.5 Điểm chuẩn tạm thời
49 C510301_02 Nhiệt điện A00 12 Điểm chuẩn tạm thời
50 C510301_03 Điện lạnh A00 12 Điểm chuẩn tạm thời
51 C510301_04 Điện công nghiệp và dân dụng A00 12 Điểm chuẩn tạm thời
52 C510301_05 Thủy điện A00 12 Điểm chuẩn tạm thời
53 C510301_06 Công nghệ chế tạo thiết bị điện A00 12 Điểm chuẩn tạm thời
54 C510301_07 Năng lượng tái tạo A00 12 Điểm chuẩn tạm thời
55 C510302_01 Điện tử viễn thông A00 12 Điểm chuẩn tạm thời
56 C510303_01 Công nghệ tự động A00 12 Điểm chuẩn tạm thời
57 C510303_02 Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp A00 12 Điểm chuẩn tạm thời
58 C510601_01 Quản lý năng lượng A00 12 Điểm chuẩn tạm thời
59 C510601_02 Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị A00 12 Điểm chuẩn tạm thời Gửi bạn bè In
Gửi bình luận của bạn
Off Telex VNI
  @thuy