Điểm chuẩn các trường trung cấp, hệ trung cấp Công an Nhân dân

Thứ sáu, 31/10/2014, 08:28 GMT+7

Các trường trung cấp, hệ trung cấp công an nhân dân vừa mới công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2014. Năm nay điểm chuẩn  rất cao, có những khối tuyển sinh điểm chuẩn đạt tới 27 điểm.

Theo quy định của Bộ Công an, thí sinh không trúng tuyển vào đại học Công an nhân dân được xét tuyển vào một trường cao đẳng CAND; không trúng tuyển vào cao đẳng được xét tuyển vào một trường trung cấp hoặc hệ trung cấp CAND (nếu có đăng ký nguyện vọng) theo quy định phân luồng xét tuyển của Bộ Công an.

Điểm chuẩn các trường trung cấp, hệ trung cấp Công an Nhân dân cụ thể như sau:

STT Tên Trường

 Khối thi, Điểm chuẩn năm 2014

1 Trung cấp CSND I

Khối A: Nam 24,5, Nữ 26,5. Khối A1: Nam 24,0; Nữ 26,5. Khối C: Nam 23,0; Nữ 27,0. Khối D1: Nam 21,0; Nữ 25,5.

2

Trung cấp CSND VI - Phía Bắc

 

Khối A: Nam 25,0; Nữ 26,5. Khối A1: Nam 22,5. Khối C: Nam 23,0; Nữ 26,5. Khối D1: Nam 20,5; Nữ 27,0.

3 Trung cấp Cảnh sát vũ trang (Phía Bắc)

Khối A: Nam 23,0; Nữ 26,0. Khối A1: Nam 21,5; Nữ 23,5. Khối C: Nam 22,5; Nữ 26,0. Khối D1: Nam 20,0; Nữ 24,0.

4 Trung cấp ANND I

Khối A: Nam 23,0; Nữ 27,0. Khối A1: Nam 22,0; Nữ 26,0. Khối C: Nam 19,5; Nữ 26,5. Khối D1: Nam 21,0; Nữ 26,0.

5 Trung cấp CSND II

Khối A: Nam 20,5; Nữ 23,0. Khối A1: Nam 22,0; Nữ 23,5. Khối C: Nam 17,5; Nữ 22,0. Khối D1: Nam 18,0; Nữ 22,0.

6

Trung cấp CSND III

Khối A: Nam 20,5; Nữ 23,0. Khối A1: Nam 20,5; Nữ 23,0. Khối C: Nam 18,0; Nữ 22,5. Khối D1: Nam 18,5; Nữ 22,0.

7 Trung cấp ANND II

Khối A: Nam 21,5; Nữ 24,5. Khối A1: Nam 21,5; Nữ 25,0. Khối C: Nam 19,5; Nữ 24,0. Khối D1: Nam 18,5; Nữ 23,0.

8 Trung cấp CSVT phía Nam

Khối A: Nam 19,5; Nữ 22,5. Khối A1: Nam 20,5; Nữ 21,0. Khối C: Nam 18,0; Nữ 21,5. Khối D1: Nam 17,5; Nữ 20,5.

9 Trung cấp CSND VI phía Nam

Khối A: Nam 21,5; Nữ 24,5. Khối A1: Nam 23,0; Nữ 24,5. Khối C: Nam 19,0; Nữ 23,5. Khối D1: Nam 19,0; Nữ 21,5.

10 Hệ trung cấp ĐH Kỹ thuật – Hậu cần

Phía Bắc: Khối A: Nam 24,0; Nữ 26,0. Khối A1: Nam 22,0; Nữ 24,0. Phía Nam: Khối A: Nam 19,5; Nữ 23,0. Khối A1: Nam 20,5; Nữ 24,0.

11 Hệ trung cấp Đại học PCCC

Miền Bắc: Nam 21,0; Nữ 25,0; Miền Nam: Nam 17,5; Nữ 23,0.

12

Giao thông thủy phía Bắc:

Khối A: Nam 23,5; Nữ 24,5. Khối A1: Nam 26,0. Khối C: Nam 23,0; Nữ 25,5. Khối D1: Nam 20,5; Nữ 24,0.

13

Giao thông thủy Hồ Chí Minh - Đồng bằng sông Cửu Long

Khối A: Nam 19,5; Nữ 23,0. Khối A1: Nam 19,5; Nữ 22,5. Khối C: Nam 18,5; Nữ 22,0. Khối D1: Nam 16,0; Nữ 20,0.

14

Giao thông thủy Tây Nguyên - Nam Trung Bộ - Đông Nam Bộ:

Khối A: Nam 19,5; Nữ 24,0. Khối A1: Nam 24,5; Nữ 24,0. Khối C: Nam 16,0; Nữ 23,5. Khối D1: Nam 16,0; Nữ 22,0.

15

Các chuyên ngành khác thuộc Trung cấp Cảnh sát giao thông (CS5)

Khối A: Nam 21,5; Nữ 24,5. Khối A1: Nam 22,5; Nữ 25,0; Khối C: Nam 18,0; Nữ 23,0. Khối D1: Nam 18,0; Nữ 23,5 điểm

Theo TTO
 Gửi bạn bè In
Gửi bình luận của bạn
Off Telex VNI