Đáp án đề thi Đại Học môn Hóa học khối B năm 2014

Thứ tư, 09/07/2014, 21:50 GMT+7

Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục đề thi đại học môn hóa khối B năm 2014

Tham khảo đáp án đề thi Đại Học môn Hóa học khối B năm 2014

Câu Mã đề 739 Câu Mã đề 739 Câu Mã đề 739
1 A 21 D 41 D
2 D 22 C 42 B
3 A 23 B 43 A
4 D 24 D 44 D
5 C 25 C 45 B
6 D 26 C 46 C
7 A 27 A 47 C
8 A 28 A 48 A
9 D 29 A 49 B
10 A 30 C 50 D
11 C 31 D    
12 C 32 A    
13 D 33 B    
14 B 34 B    
15 C 35 A    
16 B 36 C    
17 A 37 B    
18 D 38 D    
19 C 39 B    
20 B 40 B    

Đề thi Đại Học môn Hóa học khối B năm 2014
 Gửi bạn bè In
Gửi bình luận của bạn
Off Telex VNI
  y van