Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số - Ôn thi đại học môn Toán

Thứ năm, 03/04/2014, 04:19 GMT+7

Ôn thi môn toán chuyên đề giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số tổng hợp những bài toán hay được trích từ các đề thi đại học - cao đẳng của các khối.

Vẫn là phương pháp và đề thi cùng các bài tập áp dụng. Cùng ôn thi đại học môn toán chuyên đề giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số nhé. Chúc các em hoàn thành tốt phần ôn tập của mình.
A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI
I. ĐỊNH NGHĨA
Cho hàm số y = f(x) xác định trên D
II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHÂT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ THƯỜNG GẶP
  •  Phương pháp 1:  Tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhât của hàm số
Chú ý: 
      - Nếu hàm số y = f(x) tăng trên [a, b] thì:
  • Phương pháp 5: Dùng bất đẳng thức
             Dùng bất đẳng thức đại số để chặn biểu thức f(x) rồi dùng định nghĩa giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất để tìm đáp số.
+ Lưu ý: Phải xét dấu "=" xảy ra trong tât cả các bất đẳng thức đã dùng trong quá trình giải.

B. ĐỀ THI

Bài 1: ĐẠI HỌC KHỐI D NĂM 2011

Tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số

trên đoạn [0; 2]

Bài 2: ĐẠI HỌC KHỐI D NĂM 2009
Cho các số thực không âm x, y thay đổi và thỏa mãn x + y = 1. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức S = (4x2 + 3y)(4y2 + 3x) + 25xy.
Giải:
Bài 3: CAO ĐẲNG  KHỐI A,B,D NĂM 2008
Cho hai số thực x,y thay đổi và thỏa mãn x2 + y2 = 2
Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = 2(x3 + y3) - 3xy.
Giải:
Bài 5:

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) và chứng minh rằng phương trình f(x) = 3 có đúng 2 nghiệm.

Giải:

Bài 7: CAO ĐẲNG NGUYỄN TẤT THÀNH

Bài 8: 
Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x6 + 4(1 - x2)3 trên đoạn [-1; 1]
Giải:
Dựa vào bảng biến thiên ta có Smin = 5 khi x = 1.
............HẾT...........
 
Các em có thể comment, like hoặc chia sẻ nếu thấy bài viết này hay nhé. Thanks.
  Gửi bạn bè In
Gửi bình luận của bạn
Off Telex VNI
  caro