Điểm chuẩn 2013 Học viện Báo chí và tuyên truyền

Thứ sáu, 09/08/2013, 13:04 GMT+7

Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã công bố mức điểm chuẩn từng ngành trong kì tuyển sinh năm 2013. Đồng thời trường cũng đưa ra chỉ tiêu tuyển sinh và điểm xét tuyển nguyện vọng 2(NV2) của trường.

Tìm nhiềuĐiểm chuẩn 2013 , DIEM CHUAN DAI HOC 2013 , Điểm chuẩn ĐH , Diem chuan 2013

 

Điểm chuẩn chính thức Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2013

 Mã trường: TGC
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D310301 * Xã hội học C 17  
2 D760101 * Công tác xã hội C 22  
3 D220301    - Triết học Mác-Lênin       C 16  
4 D220301    - Chủ nghĩa xã hội khoa học       C 16.5  
5 D310101    - Quản lý kinh tế C 18  
6 D220310 * Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam C 17  
7 D310202 * Xây dựng Đảng & chính quyền Nhà nước C 21  
8 D310201    - Quản lý văn hóa - tư tưởng   C 18  
9 D310201    - Chính trị phát triển C 17  
10 D310201    - Quản lý xã hội C 20.5  
11 D310201    - Tư tưởng Hồ Chí Minh C 16.5  
12 D310201    - Giáo dục lý luận chính trị C 17.5  
13 D310201    - Văn hóa và phát triển C 20  
14 D310201    - Khoa học Quản lý Nhà nước C 20.5  
15 D320401 * Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản C 20.5  
16 D320101    - Báo in C 21.5  
17 D320101    - Báo ảnh C 20.5  
18 D320101    - Báo phát thanh C 21  
19 D320101    - Báo truyền hình C 23  
20 D320101    - Quay phim truyền hình C 19  
21 D320101    - Báo mạng điện tử C 21.5  
22 D320101    - Báo chí đa phương tiện C 20  
23 D310206    - Thông tin đối ngoại C 22  
24 D310206    - Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế C - D1 20  
25 D360708 * Quan hệ công chúng C - D1 22  
26 D320110 * Quảng cáo C - D1 17.5  
27 D310101    - Kinh tế chính trị Mác-Lênin    C-D1 16.5  
28 D310201    - Chính sách công C-D1 17  
29 D310301 * Xã hội học D1 17.5  
30 D760101 * Công tác xã hội D1 20.5  
31 D220301    - Triết học Mác-Lênin       D1 16  
32 D220301    - Chủ nghĩa xã hội khoa học       D1 16.5  
33 D310101    - Quản lý kinh tế D1 19  
34 D310202 * Xây dựng Đảng & chính quyền Nhà nước D1 18.5  
35 D310201    - Quản lý văn hóa - tư tưởng   D1 17  
36 D310201    - Chính trị phát triển D1 17  
37 D310201    - Quản lý xã hội D1 17  
38 D310201    - Tư tưởng Hồ Chí Minh D1 17  
39 D310201    - Giáo dục lý luận chính trị D1 17  
40 D310201    - Văn hóa và phát triển D1 18.5  
41 D310201    - Khoa học Quản lý Nhà nước D1 18  
42 D320401 * Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản D1 19  
43 D320101 * Ngành Báo chí, gồm các chuyên ngành: D1 0  
44 D320101    - Báo in D1 21  
45 D320101    - Báo ảnh D1 19  
46 D320101    - Báo phát thanh D1 17  
47 D320101    - Báo truyền hình D1 21.5  
48 D320101    - Quay phim truyền hình D1 17.5  
49 D320101    - Báo mạng điện tử D1 22  
50 D320101    - Báo chí đa phương tiện D1 19.5  
51 D310206    - Thông tin đối ngoại D1 21  
52 D220201 * Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Biên dịch ngôn ngữ Anh D1

18

 

 

Chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2(NV2) Học viên Báo chí và Tuyên truyền năm 2013

Điểm chuẩn 2013 Học viện Báo chí và tuyên truyền

Nguồn: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
 Gửi bạn bè In
Gửi bình luận của bạn
Off Telex VNI
  MAY