Đáp án đề thi đại học môn vật lý khối A 2013

Thứ năm, 04/07/2013, 05:01 GMT+7

Tuyensinhvn.com vừa mới cập nhật dap an mon vat ly khoi A, A1 năm 2013 vào lúc chiều ngày 4/7. Mời các bạn xem. Gợi ý các mã đề 794, 318, 681,426, 859, 528.

Phần Đáp án:(tham khảo) 

Dap an de thi dai hoc mon ly khoi A nam 2013:

Câu Mã Đề
794 318 681 426 859 528
1 D A A A D C
2 A C C A C D
3 C C C B A A
4 A C D C A D
5 D C D C D C
6 C A C A A D
7 C B B A B A
8 C D B C C D
9 C A A A B C
10 B D B C D B
11 A D C C D D
12   C A B C B
13 B C B C B B
14 B C C D A A
15 B B C B A B
16 B B C C   C
17 C C C C C C
18 B A B B A D
19 D A A C B D
20 A D C C B D
21 B A B D B B
22 D A A A C B
23 C C B A C A
24 B C D B D D
25 C D B D B C
26 C B D C B C
27 A A C B C B
28 B D A C D C
29 A C B A B  
30 C C B B B A
31 C B   D C D
32 C D B C C D
33 D B C A A C
34 D A D C A C
35 C C C D D A
36 D B A C A C
37 C D A B D A
38 D D C B D D
39 D B A B D B
40 A B B D A B
41 D C A B B C
42 A A C D C A
43 C C A A D B
44 B A D D B A
45 C B B C A C
46 D C C B D A
47 B B D B A C
48 D C A A B B
49 D B D B A D
50 A D B A B B
51 D B C B A C
52 B D D B B C
53 C D D D C A
54 C B C D C A
55 B C B B D A
56 A A D D B B
57 D B C B A A
58 B A C A B A
59 A D B C A D
60 A D D A D D

Ban biên tập sẻ cập nhật kết quả tiếp theo sớm nhất phần đáp án, mong bạn đọc thông cảm!

Đáp án trên mang tính tham khảo, đáp án chính thức từ bộ GD là ngày 5/7

Phần đề:

Thời gian làm bài 90 phút

 

Tham khảo đề thi đại học môn lý khối A, A1 năm 2012

Tham khảo đáp án đề thi đại học môn lý khối A, A1 năm 2012

Tham khảo đáp án đề thi đại học môn lý khối A, A1 năm 2012

Tham khảo đáp án đề thi đại học môn lý khối A, A1 năm 2012

Tham khảo đáp án đề thi đại học môn lý khối A, A1 năm 2012

Tham khảo đáp án đề thi đại học môn lý khối A, A1 năm 2012

 

Tham khảo đáp án đề thi đại học môn lý khối A, A1 năm 2012

Từ khóa serch Google:

  DAP AN MON VAT LY KHOI A NAM 2013, ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ KHỐI A, A1, DAP AN DE THI MON VAT LY KHOI A1 NĂM 2013
 Gửi bạn bè In
Gửi bình luận của bạn
Off Telex VNI
  vutran