Danh sách “Trường đại học Hà Nội”

Thứ tư, 29/05/2013, 05:27 GMT+7

Tổng hợp danh sách tất cả các trường đại học, học viện các tỉnh, thành phố khu vực phía bắc.

Bạn có thể tham khảo thông tin tỉ lệ chọi, điểm chuẩn,  danh sách Trường đại học Hà Nội tại tuyensinhvn.com. Click để xem chi tiết thông tin từng trường.

Trường đại học Hà Nội

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN
ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI
HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG - Thi ở phía Bắc
HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG - Thi ở phía Nam
ĐH ANH QUỐC VIỆT NAM
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG - CS PHÍA BẮC
HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN
ĐH NÔNG LÂM BẮC GIANG
ĐH QUỐC TẾ BẮC HÀ
ĐH CHU VĂN AN
TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG - THI PHÍA BẮC
ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
ĐH CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ
TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG - THI PHÍA NAM
ĐH CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á
ĐH THÀNH ĐÔNG
ĐH DÂN LẬP ĐÔNG ĐÔ
ĐH ĐIỆN LỰC
ĐH CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH
ĐH ĐẠI NAM
ĐH TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐH HÀ HOA TIÊN
ĐH DÂN LẬP HẢI PHÒNG
ĐH DƯỢC HÀ NỘI
ĐH KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
ĐH HẢI DƯƠNG
ĐH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG
ĐH LAO ĐỘNG - XÃ HỘI - Đào tạo tại Cơ sở Sơn Tây
ĐH LAO ĐỘNG - XÃ HỘI - Đào tạo ở Hà Nội
ĐH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
ĐH HOA LƯ - NINH BÌNH
HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ - HỆ DÂN SỰ - Thi ở phía Bắc
HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ - HỆ DÂN SỰ - Thi ở phía Nam
ĐH NỘI VỤ HÀ NỘI
ĐH DÂN LẬP PHƯƠNG ĐÔNG
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ - Đào tạo đại học dân sự
ĐH KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ - HỆ DÂN SỰ - Thi ở phía Nam
ĐH THÀNH TÂY
ĐH THÁI BÌNH
ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - ĐH THÁI NGUYÊN
ĐH KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH - ĐH THÁI NGUYÊN
KHOA NGOẠI NGỮ - ĐH THÁI NGUYÊN
ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - ĐH THÁI NGUYÊN
ĐH THĂNG LONG
ĐH NÔNG LÂM - ĐH THÁI NGUYÊN
KHOA QUỐC TẾ - ĐH THÁI NGUYÊN
ĐH SƯ PHẠM - ĐH THÁI NGUYÊN
ĐH DÂN LẬP LƯƠNG THẾ VINH
ĐH Y DƯỢC - ĐH THÁI NGUYÊN
ĐH KHOA HỌC - ĐH THÁI NGUYÊN
ĐH TRƯNG VƯƠNG
HỌC VIỆN QUÂN Y - Đào tạo đại học dân sự
ĐH VIỆT BẮC
HỌC VIỆN QUÂN Y - HỆ DÂN SỰ - Thi ở phía Nam
ĐH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI
ĐH FPT
ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI - Cơ sở phía Bắc
ĐH SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG
ĐH CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - THI PHÍA BẮC
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - THI PHÍA NAM
ĐH HÒA BÌNH
ĐH KỸ THUẬT - HẬU CẦN CÔNG AN NHÂN DÂN - Thí sinh phía Bắc
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH - CƠ SỞ PHÍA BẮC
ĐH KỸ THUẬT - HẬU CẦN CÔNG AN NHÂN DÂN - Thí sinh phía Nam
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH - CƠ SỞ PHÍA NAM
HỌC VIỆN HẬU CẦN - Đào tạo đại học quân sự
HỌC VIỆN HẬU CẦN - ĐTẠO ĐH CHO QĐ - Thi ở phía Nam
HỌC VIỆN HẬU CẦN - HỆ DÂN SỰ
HỌC VIỆN HẬU CẦN - HỆ DÂN SỰ - Thi ở phía Nam
TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HOÁ - Thi phía Bắc
TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HOÁ - THI PHÍA NAM
ĐH HÀNG HẢI
HỌC VIỆN NGOẠI GIAO
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
ĐH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ
HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN - Thi ở phía Bắc
HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN - Thi ở phía Nam
ĐH KỸ THUẬT LÊ QUÝ ĐÔN (Tên quân sự: HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ) - Đào tạo đại học quân sự
ĐH KỸ THUẬT LÊ QUÝ ĐÔN (Tên quân sự: HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ) - ĐTẠO ĐH CHO QĐ - Thi ở phía Nam
ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI
ĐH TRẦN QUỐC TUẤN (Tên quân sự: TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1)
ĐH TRẦN QUỐC TUẤN (Tên quân sự: TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1) - THI PHÍA NAM
ĐH CHÍNH TRỊ (Tên quân sự: Trường Sĩ quan Chính trị)
ĐH CHÍNH TRỊ (Tên quân sự: Trường Sĩ quan Chính trị) - Thi phía Nam
ĐH CÔNG ĐOÀN
ĐH LÂM NGHIỆP - Cơ sở phía Bắc
ĐH LUẬT HÀ NỘI
ĐH MỎ ĐỊA CHẤT
VIỆN ĐH MỞ HÀ NỘI
ĐH MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
ĐH MỸ THUẬT VIỆT NAM
ĐH HÀ NỘI
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - ĐÀO TẠO TẠI HÀ NỘI
ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ - ĐTẠO ĐH CHO QĐ - Thi ở phía Bắc
HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ - ĐTẠO ĐH CHO QĐ - Thi ở phía Nam
ĐH NGOẠI THƯƠNG - Cơ sở phía Bắc
ĐH NGUYỄN TRÃI
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH - Đào tạo đại học quân sự
TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH - THI PHÍA NAM
ĐH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - Thí sinh từ Quảng Bình trở ra
ĐH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - Thí sinh từ Quảng Trị trở vào
HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN - Đào tạo đại học quân sự
HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN - Thi ở phía Nam
ĐH KINH TẾ - ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐH NGOẠI NGỮ - ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐH CÔNG NGHỆ - ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI
KHOA LUẬT - ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI
KHOA QUỐC TẾ - ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐH GIÁO DỤC - ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI
KHOA Y - DƯỢC - ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐH RĂNG - HÀM - MẶT
ĐH SAO ĐỎ
ĐH SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH
ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH
ĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
ĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI
ĐH THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH
ĐH THÀNH ĐÔ
ĐH SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG - THIẾT GIÁP - THI PHÍA BẮC
TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG - THIẾT GIÁP - THI PHÍA NAM
ĐH HẢI PHÒNG
ĐH HÙNG VƯƠNG
ĐH THUỶ LỢI - Thi và học tại Hà Nội
ĐH THƯƠNG MẠI
ĐH TÂY BẮC
ĐH KINH BẮC
ĐH CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG
ĐH VĂN HÓA HÀ NỘI
ĐH CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ
ĐH XÂY DỰNG
ĐH ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH
ĐH Y HÀ NỘI
ĐH Y HẢI PHÒNG
HỌC VIỆN QUÂN Y - Đào tạo đại học quân sự
HỌC VIỆN QUÂN Y - ĐTẠO ĐH CHO QĐ - Thi ở phía Nam
ĐH Y THÁI BÌNH
ĐH Y TẾ CÔNG CỘNG
ĐH VĂN HOÁ - NGHỆ THUẬT QUÂN ĐỘI - Thi ở phía Bắc
ĐH VĂN HOÁ - NGHỆ THUẬT QUÂN ĐỘI - Thi ở phía Nam

Từ khóa tìm nhiều:

Truong dai hoc Ha Noi, thong tin tuyen sinh , tuyen sinh 2013 diem thi dai hoc , dap an de thi dai hoc
 Gửi bạn bè In
Gửi bình luận của bạn
Off Telex VNI
  Nguồn/Wikipedia