26-3 - Hình ảnh kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thứ ba, 26/03/2013, 07:12 GMT+7

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị – xã hội của nước Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện

Mục đích, lý tưởng

Đoàn là lực lượng xây dựng đất nước Việt Nam độc lập, giàu mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng cộng sản Việt Nam xác định: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên; là trường học xã hội chủ nghĩa; đại diện quyền lợi của thanh niên; phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh”.


Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể và tổ chức xã hội, các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh, thiếu nhi; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lý Nhà nước và xã hội. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Dưới đây một số hình ảnh nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26-3

26-3 - Hình ảnh kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Huy hiệu Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

26-3 - Hình ảnh kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Hoạt động cắm trại của Đoàn Thanh Niên

26-3 - Hình ảnh kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đêm hội văn nghệ chào mừng ngày thành lập đoàn 26-3

26-3 - Hình ảnh kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

Từ khóa tìm kiếm nhiều : Thong tin tuyen sinh , diem thi dai hocdap an de thi dai hoc
 Gửi bạn bè In
Gửi bình luận của bạn
Off Telex VNI
  VuVu-ST